In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Dotje Doemaar ("Dotjedoemaar.nl") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Dotjedoemaar.nl cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dotjedoemaar.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: "Cadeaubonnen") die worden verkocht door Dotjedoemaar.nl.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. De waarde van de cadeaubon wordt verzilverd na het invullen van de code tijdens het bestellen. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Dotjedoemaar.nl te worden verstrekt. Dotjedoemaar.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is onbeperkt geldig.

4. Cadeaubonnen uitgegeven door Dotjedoemaar.nl zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.dotjedoemaar.nl.

5. Cadeaubonnen kunnen voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), wordt het totaalbedrag in mindering gebracht en blijft een tegoed staan.

8. In geval van retouren wordt het tegoed op de cadeaubon weer aangevuld met het bedrag dat besteed is.

9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

13. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Dotjedoemaar.nl zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.